Sockenpärmar:102¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U51-1:1