Sockenpärmar:103¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U1