Sockenpärmar:105¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U7