Sockenpärmar:106¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U8