Sockenpärmar:107¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U27-20:1