Sockenpärmar:108¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V3-1:1