Sockenpärmar:109¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V32-1:1