Sockenpärmar:110¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V10-1:1