Sockenpärmar:111a¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V16-1:1