Sockenpärmar:113¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V2