Sockenpärmar:115¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V40-1:1