Sockenpärmar:116¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V8-1:1