Sockenpärmar:117¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V12-1:2