Sockenpärmar:118a¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V1