Sockenpärmar:118b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V1