Sockenpärmar:119¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V13-1:2