Sockenpärmar:11a¹


(Rubrik:)                        
 
Olands Härad och Film sochn
                          


(Karttext:)

Dannmora Eller Gruuf Siön
Norrnäset på Österby Eghor.
Dannmora Gruufva            
Gruuf Fougdarnas Gårdhar                
Films kiorckie² Siön         
Dannmora Sochn.
Denne engh hafwer lydt vndher Gamble Österby Men Häfdas nu till Bruuket
Denne Engh kommer Östra Bryttbyn eller ladugardhen³ till
Stora Brytbyn som Elliest kallas Ladugårdhen
vppå Denne vreten hafwer Gambla Österby Gårdh stått
Denna Engh kommer Östra Bryttbyn Till
Ena åhrs åker giärdhe
Andra åhrs åker giärdhe                
Röör
Halfwa detta åkergiärdhe är lagdh Till Engh
Bondhe Gårdhen Som Bruukar Gambla Österby åkergiärdhen
Denne Engh kallas och Engen.
Engh.
Rör j hästhagan
Maasunghen.
Hammarsmedian.
Mölner Torpet.                 
Engestwreten verögdh
Dannmora sochn och Stamnäs Eghor Mötha på Denne sjdan
Denne Engh är uprögdh af Bruuks Folket och hafwer Kiebo Flast Sine åkerwreet
        här iblandh.
wijk.
wijk.
maasungh
Hammarn
Kiebo Eghor inom den Röda Råå linien
Bruuks Gården
Österby Bruuk
Engh
Kieboo eena åkergiärde
Nedre Dammen.
Bruukz huusen.
Öfre hammars Dammen
Österby Stoora Dam
Hammar Smedia
Kiebo andra åker-Giärde som behol-lit är
Här hafwer Byn stått.
Denna Engh Hafwer fordone warit Kieboo åker giärde
Denna Engh Haffwer fordone warit Hoffgårdhs åkerwreta
Bruuks Folkets Täpper, som är optaget af  vtmarken på Denne Trackten.
Kieboo gårds Engh
Kiebo Gårdh
Bruuks huus.
Dyn Siön
Röör wijdh Kall-wijken
wägen till Morkare Sochn.
Morkare Sochn och Åby Eghor Möta
Aln Mått.


¹ Aktnummer i LSA, B18-37:1
² kiorckie dvs. körckie
³ ladugardhen dvs, ladugårdhen