Sockenpärmar:11c¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, B18-37:1