Sockenpärmar:120¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V26-1:1