Sockenpärmar:121¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V44-1:1