Sockenpärmar:123¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V49-1:1