Sockenpärmar:124¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V51-1:1