Sockenpärmar:125a¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V57-1:1