Sockenpärmar:126b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, V56-1:1