Sockenpärmar:127¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, X4-1:2