Sockenpärmar:128a¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, X5