Sockenpärmar:128b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, X5