Sockenpärmar:129¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, X6