Sockenpärmar:13¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, B70-1:3