Sockenpärmar:130¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, X20-1:1