Sockenpärmar:132¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, X23-1:1