Sockenpärmar:133¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, Z32-1:1