Sockenpärmar:134b¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, Å1