Sockenpärmar:14¹Affritningh på Konungz engen
wedh Vpsala befalningz mannen
ehreboren högh och wäl betrodh
Engelbrecht Swenßon till
wilgie och tienst affstuc-
ken aff J. Bothvidij Bå-
lee, lantmätare, anno
1635.

 
<S>chala ulnarum.
Tegel hage
Humblegårdh
Doctor Eryk bekommit
Äng till Stallet
Äng till Ultuna
Windz broon
Thenna tegh ligger till Waxala prästegård
Grinden åt Sätuna
Norr, Söder.
Äng till Ultuna ladugårdh
Fräkn botn
Äng till Ladegården
820
Öffwer fööre lacus
1000
Komöötitt.
Träsk
880
700
Ny engen
Äng till Stallet

(Senare blyertsanteckningar:)

Upsala län
Stads kartboken

¹ Aktnummer i LSA, B70-1:7