Sockenpärmar:15¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, C11-16:1