Sockenpärmar:16¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, C94-1:2