Sockenpärmar:17a¹        Geometrica delineatio
                   öffwer
Lijnkiöpingz stadz äghor, så wäl crone och skatte
som frälse och arff och eghen jordh,
nordan om wäghen och gatan som länder
ifrån staden till capellet.


(Karttext:)

Stångz åen.
Stångebroo.
Sånd iord
Sånd iord
Sånd blandat iord
Salpeter bruket.
Öriord
Lindkiöpingz stadh belägen.


¹ Aktnummer i LSA, D64-1:1