Sockenpärmar:17b¹


        Geometrica delineatio
                   öffwer
Lijnkiöpingz stadz äghor, så wäl crono och skatte
som frälse och arff och eghen jordh,
sundan wäghen som länder ifrån staden och åth capellett.


(Karttext:)

På denne platzen ähr staden belägen.
Hage.
Lindkiöpingz diuregård belägen på denne platz.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Uprättad år 1639 af Johan Larsson Grot.


¹ Aktnummer i LSA, D64-1:1. Beskrivningen till kartan finns i LSA, akt A24:120.