Sockenpärmar:19a¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, D64-1:4