Sockenpärmar:19b¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, D64-1:5