Sockenpärmar:2¹

 
(Karttext:)                      
                  
Nacka Bruk
Horns wijken
Hammarby
Horns Bruuket
Hammarby Siön
Träskett
Träskett
Söder malm
Långh Holmen
Galgberget
Dann wijken
Kierhåf wett
Slutzen
Mälaren Lacus
<Blochh>us
Beek-holmen
Lille Skiepz holmen
Stadhen
Riddar-holmen
Stoor Skiepzholmen
Hälgons holmen
Muncklägret
Siuur gårdhen
Bounte och Bergh
Blectholmen
Gamble Skiepzholmen
Kruut Huuset
Öster
Wäster
Röörstrandz-wijkan
Nyia ladugårdsbroen
Norr Malm
Lade-Gården
Tegelbruket
Rööstrands Stora huuß
Ladugårdz Landet. 
wägen åth Stäcke  eller Enkiöping
wägen åth Vpsala
Stalmästar Gården
Wärttan lacus.
Bruns wijken
Diuurs holm Landet
Scala Ulnarum.

(Text av senare datum:)

1652 - 1655 


¹ Aktnummer i LSA A99-1:10