Sockenpärmar:20¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, D75-1:4