Sockenpärmar:21b¹(ej transkriberad)
¹ Aktnummer i LSA, D111-1:1