Sockenpärmar:22¹


Charta
öfver
Wäster Husby, Drotan, Skinberga, Mogata
och Ringerum soknar
uti
Östergjötland och Hammarkinds här[d]ad
författad vid år 1650 af
Johan de Rogier.


(Karttext:)

Uäsentorp
Gyrtårp
Hund holmen
Hålig tårpz mosen
Hagsetter
Lunsboo
Lilleuik
Uik
Hulta
Aspelången
Snöfueltorp
Laxtorp
Polstårp
Miöösiöö
Norboo
Ludderhufu
Dää
Rogh
Löfuen
Knutz tårp
Stensetter
Häslekulla
Kulla
Broby
Väster Husby
Pastori
Häfuersta
Lådby
Uenneberg
Stor Luder kufu
Biärka
Uarboh
Bäcke källa
Skrälle Ek
Duär bala
Tälla
Finnersta
Saangesta
Spetalen
Lille Kållsta
Söder kiöping
Örnstorp
Rögsta
Hälla
Böga
Kålsta
Mäm
Gedersta
Ååby
Stenstorp.
Kiältorp
Grimsta
Alboga
Uigby
Egelby
Wäster Husby socken
Kullersta
Nybbela
Solberga
Boesten
Bleksta
Husby
Lillesta
Kullersta
Gre?by
Skruke by
Fullersta
Hoff
Slät baken
Närby
Skierpinge
Haghby
Halesta
Ringeby
Restaa
Skieggetorp
Öfuerts quarn
Lilierum
Hagh by
Brabergh
Narbroo
Körning
Husby
Bryttsetter
Måltårp
Droten socken
Skin berga soken
Diupglof
Hägentårp
Långrum kyrkeby
Holmby
Åsen
Borom
Biör setter
Hofslagar tårp
Nafuesta
Slatorp
Wälä
Settra
Hylinge
Dömesta
Brootorp
Wästämpta
Kiälby
Kårtårp
Flämsta
Torp
Biörksetter
Stigen tårp
Lakmålen
Bast näs
Broo
Gåtsten
Skieggetorp
Blank kiär
Tårsualla
Warsten
Uastårp
Lösta
Yxelltorp
Huena
Engaren
Sänke becken
Ydde torp
Balltorp
Håknesta
Solberga
Ösby
Hålknäs
K??hosetter
Stinketorp
Lille tåmpta
Kulla
Hesta
Hult
Stiälkiär
Sörby
Melby
Mogata socken
Näslebo
Storetompta
Biugnen siöö
Kor setter
Balstorp
Tatårp
Skåra
Fröberga
Ållhult
Herz broo
Torstorp
Wispolen
Öön
Häll
Risbo
Stiälåm
Stäfuantårp
Ååskogh
Miskiär
Bäcksetter
Målen
Bresetter
Ön
Suerkelsboo
Dyngshult
Dal
Fråsboo
Fyllingerum
Hökrum
Nionde bäck
Höstrum
Träske
Ormstårp
Hamantårp
Trärum
Algesboo
Keden lacus
Strolången
Forsum
Ak siön.
Nartorp
Tångelöt
Botentårp
Askesund
Målen
Lille Norby
Stor Norby
Yte
Yterby
Biörenuik
Fänge engh
Torsrum
Gibenäs
Börrom
Flåglöt
Leshult
Kläfsten
Röö lången
Bredall
Tårp
Sör by
Korzbråtta
Kårsnäs
Salt sion2
Bråta
Grimsund
Fängeboo
Boda
Römålen
Togetorp
Giölan
Gusum
Ramsdaal
Kåltröste klint
Häggebo
Mixdall
Ringerum socken
Brestårp
Näsboo
Pasdall
Kårboo
Seftum
Gräns näs till Skälfuik soken
Stensum
Gietrum
Tåstebo
Tåstebosiöö
Gierstårp
Gullersboo
Bynare
Boo
Lekersboo
Hellielöt
Almedaal
Bygneren
Säterboo
Nårrum
Storenäs
Åketårp
Ååby
Togars boo
Ållebråtan
Lille näs
Hiulrum
Narboo
Frörum
Empten
Katmåla
Blå gölan
Rolrum strån
Alboga
Gisletårp
Gunnill göll
Uikne boo
By siön
Yxningen lacus
Kymneuik
Fasteboo
Finneboo
Liuse kläp
Mört siön
Fisk lös gölan
Näs
Mosboo
Kiög siöö
Grönstårp
Fifalla
Birksetter
Brorum
Falingberg
Askedall
Wammall
Borgh
Falling siöö
Kälsiöö
Marknasplatz
Wammals uik
Uammals måla
Älgerum
Broo
Säfsiöö
Holmteboo
Löteran
Måll siöö

(Annan senare anteckning:)

Wäster Husby sokn ???

(Senare blyertsanteckning:)

Östergötland¹ Aktnummer i LSA, D139-1:1
² D.v.s. Saltsjön