Sockenpärmar:23¹


(Rubrik:) Boberghz häradh.      Klåckerijke sochn.


                         Notarum Explicatio

A.           Mörby, frelsehemman                         2 1/2
B.           Ett åhrs vthsäde                               31 tunneland
C.           Annat åhrs vthsäde                          27 tunnelandh
D.           Stor enghen till höö                          35 laß
E.           Lill enghen till höö                             4 1/2 laß
F.           Gierdesengh till höö                          4 1/2 laß
G.          Gierdes engh i dett andra gierd<e>t   2 1/2 laß

1.            Frelsehemman jbidem                         1
               hafwer i byemåll 24 alnar bredh aker2
               B. Ett åhrs vthsäde                           12 1/2 tunna
               C. Annat åhrs vthsäde                      10 3/4 tunna
               D. Eng vti Stor engen till höö            14 laß
               E. Eng i Lill engen till höö                  1 1/2 laß
               F. Gierdes engh till höö                     1 1/2 laß
               G. Gierdes eng till höö                      1 laß

2.            Frelsehemman jbidem                         1
               Detta hemman ähr i alla lägenheeter lijka
               stort medh numero 1.

3.            Frelsehemman jbidem                         1/2
               hafwer i byemåll 12 alnar bredh åker.
               B. Ett åhrs vthsäde                           6 1/4 tunna
               C. Annat åhrs vthsäde                      5 3/8 tunna
               D. Engh i Storengen till höö              7 laß
               E. Engh till höö                                 6 såtan
               F. Gierdesengh till höö                      6 såtan
               G. Gierdesengh till höö                     1/2 laß

               Till denne ofuanbemälte by ähr fiskewatn i Nor-
               by siööen och hafuer nödtorfftight mulebete,
               doch ringa skogh till wedebrandh.

(Karttext:)

Nårby siööen.
Leer mylla
Sken waldz engh medh tofuer
Ruda ägor proxime.
Leer mulla.
Hasla ägor proxime..
Leer mylla.
Leer mylla.
Hård waldz engh.
Leer mylla
Leer mylla.
Suart mylla.
Hasla ägor proxime
Scala ulnarum. 

(Andra anteckningar:)

Præsenterat den 27 novembris anno 1643.

Johannes Nicolai Stenius.

¹ Aktnummer i LSA, D49-20:1
2 D.v.s. åker