Sockenpärmar:24¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, D7