Sockenpärmar:25¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, D6