Sockenpärmar:26¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, D8