Sockenpärmar:27¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, D1