Sockenpärmar:28¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, D5